Laur Orderu

SPOŁECZNA FUNDACJA PAMIĘCI NARODU POLSKIEGO

ul. Stanisławowska 5/5 – U2, 03-832 Warszawa

Warszawa, 10 listopada 2014 r.

Sz. Pan

Andrzej Zapałowski

 

Szanowny Panie!

Mamy zaszczyt poinformować, że w dniu 5 listopada Kapituła Orderu i Laurów „Polonia Mater Nostra Est” przyznała Panu Laur Orderu „Polonia Mater Nostra Est”.        Uroczystość wręczenia odbędzie się 22 listopada 2014 r. o godz. 11.00           w Warszawie w Galerii Porczyńskich, na którą serdecznie zapraszamy.

Łączymy wyrazy szacunku i gratulacje

Prezes Fundacji                                                                      Kanclerz Kapituły

/Płk Jan Niewiński/                                                            /kmdr Henryk Kalinowski/