List do Ministra Obrony Narodowej

 

Społeczny Ogólnopolski                                                                        Przemyśl, 16.11.2017 r.
Komitet Pamięci i Dobrego Imienia
Obrońców Birczy przed UPA

Ul. Chrobrego 10
37-700 Przemyśl

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Antoni Macierewicz

 

 

 

Szanowny Panie Ministrze,

Społeczny Ogólnopolski Komitet Pamięci i Dobrego Imienia Obrońców Birczy przed UPA zawiązał się w celu wsparcia działań władz samorządowych Gminy Bircza w obliczu bulwersującej sprawy usunięcia z tablicy na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie nazwy miejscowości Bircza, wymienionych wśród wsi i miasteczek, które podczas II wojny światowej i zaraz po jej zakończeniu stały się symbolem polskiego oporu i ochrony ludności cywilnej przed ludobójstwem ze strony UPA.

 

Dla mieszkańców Podkarpacia Bircza odegrała taką samą rolę jak Przebraże na Wołyniu. Bircza stała się miejscem schronienia dla tysięcy polskich mieszkańców. Obrońcami Birczy podczas wszystkich trzech napadów byli jej mieszkańcy, którzy wstępowali w szeregi milicji, aby móc legalnie posiadać broń i bronić swoich najbliższych.
W szeregi milicji w owym czasie wstępowali też liczni żołnierze AK w celu kontrolowania jej struktur i możliwości legalnego posiadania broni w celu obrony swoich rodzin. Jednak
w obliczu olbrzymiego zagrożenia ze strony kurenia UPA siły milicji byłyby niewystarczające do odparcia ataków. Tu wsparciem stali się żołnierze frontowi wchodzący wcześniej w skład 2 AWP, a rekrutujący się głównie z Polaków – mieszkańców Kresów Wschodnich. Nigdy zaś Bircza nie była broniona przez oddziały NKWD jak kłamliwie wskazuje negacjonista wołyński Vołodymyr Wiatrowycz. Wręcz przeciwnie. Istnieje wiele archiwalnych dokumentów, meldunków milicjantów i wopistów świadczących o wspieraniu UPA przez pograniczne oddziały NKWD (przykładem jest tu obrona Dynowa 15 marca 1945 r. przez AK (w dużej części występującego jako miejscowa milicja) atakowanego przez oddziały NKWD wezwane przez miejscowych Ukraińców).

 

Bohaterska obrona Birczy podczas trzech napadów kosztowała obrońców kilkudziesięciu zabitych. Ich ofiara życia pozwoliła jednak ocalić od pewnej śmierci tysiące polskich kobiet
i dzieci, chroniących się w miasteczku. Wielu z ocalonych jeszcze żyje. Żyją jeszcze obrońcy Birczy, ich rodziny, dla których ta historia jest wciąż krwawiącą, niezagojoną raną, która otworzyła się po wiadomości o usunięciu ich miejscowości z tablicy na Grobie Nieznanego Żołnierza.

Sytuację jaka panowała wówczas na tych terenach w pełni rozumiał ówczesny ordynariusz diecezji przemyskiej bp Franciszek Barda, który nie wahał się 25 czerwca 1946 roku błagać
o pomoc komunistycznego Ministra Obrony Narodowej słowami: „…wypadki, które rozgrywają się w ziemi przemyskiej, jarosławskiej i sanockiej. Od szeregu miesięcy palą się wsie, ludność traci mienie- dach nad głową a tu i ówdzie życie. Dotychczasowe próby obronne nie zlokalizowały napaści ukraińskich, bo bandy systematycznie idą naprzód i szerzą dzieło zniszczenia konsekwentnie. Wzmaga się nędza tysięcy Polaków, którzy słusznie spodziewają się w swym kraju bezpieczeństwa życia i mienia. Jako pasterz diecezji przemyskiej (…) czuję się dotknięty wspomnianą pożogą i nie mogę patrzeć obojętnie na te straszne w skutkach wydarzenia tak boleśnie dotykające moich wiernych i dlatego zwracam się do P. Marszałka z prośbą, aby zechciał zaradzić łaskawie opłakanym skutkom”.

Szanowny Panie Ministrze, nasz Komitet składa się z naukowców, historyków, artystów, ludzi kultury, sztuki, działaczy społecznych. W skład naszego komitetu wchodzą także osoby, które bezpośrednio ucierpiały w wyniku działań komunistów jak syn majora Władysława Koby, ostatniego kierownika Okręgu Rzeszowskiego WiN Pan Wojciech Koba, któremu komuniści zamordowali ojca. Nie stajemy w obronie komunistów jak kłamliwie nam niektórzy zarzucają. Stajemy w obronie polskiej ludności cywilnej, milicjantów i żołnierzy frontowych, którzy poświęcili życie w obronie swoich rodaków przed banderowcami.

Atmosfera na terenach na jakich mieszkamy jest całkowicie inna niż w centralnej Polsce. Tu niemal każda rodzina ucierpiała w czasie wojny lub tuż po niej z rąk ukraińskich nacjonalistów. Z trwogą patrzymy też na odradzający się w zastraszającym tempie ukraiński nacjonalizm za naszą wschodnią granicą i próby jego przelewania na grunt Polski. Nacjonalizm, który w naszej ocenie wspierany przez działania obcych , antypolskich sił nosi nie tylko antyrosyjski, ale w dużej mierze antypolski i antywęgierski charakter.

Zwracamy się z prośbą do Pana Ministra o przywrócenie godności i i szacunku dla obrońców polskiej ludności w Birczy  i powrót nazwy Bircza na tablice na Grobie Nieznanego Żołnierza. Głęboko wierzymy, że wsłucha się Pan w głos mieszkańców Podkarpacia, których bezpośrednio dotyczy ta historia.

W imieniu Społecznego Komitetu
dr hab. Andrzej Zapałowski

Skład komitetu:
1.    Dr hab.  Andrzej Zapałowski – historyk, działacz patriotyczny
2.    Mirosław Majkowski – Prezes Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K.
3.     Dr hab. prof. nadzw. UWr Bogusław Paź – wykładowca uniwersytecki, filozof
4.    Józef Frączek- były działacz NSZZ „Solidarność”, b. wicewojewoda rzeszowski, poseł na Sejm RP I kadencji i Senator II i IV kadencji
5.       Ks. Tadeusz Isakowicz- Zaleski- Proboszcz parafii ormiańskokatolickiej dla Polski południowej
6.       Józef Kalinowski-Kalinowa- świadek napadu UPA na Orzechowce k. Przemyśla
7.       Ks. Antoni Moskal- proboszcz Borownicy
8.       Prof. dr hab. Czesław Partacz – historyk, autor prac o stosunkach polsko – ukraińskich
9.    Dr hab. prof. nadzw. KUL Włodzimierz Osadczy - historyk
10.   Krzesimir Dębski – światowej sławy kompozytor,
11.   Prof. UZ dr hab. Leszek Jazownik  - polonista, ekspert doradca przy Ministrze Oświaty 12.    Piotr Adam Szelągowski- działacz Kresowy
13.    Samborski Mieczysław- historyk zajmujący się stosunkami polsko-ukraińskimi
14.   Bajewicz Henryk-  prezes Zarządu Stowarzyszenia Kresowego „Podkamień” w Wołowie
15.   Śmiech Adam- publicysta portalu prawica.net
16. Andrzej Szlęzak – publicysta, b. prezydent Stalowej Woli, działacz patriotyczny
17. Jan Engelgard – redaktor naczelny Myśli Polskiej
18. Ewa Szakalicka – dziennikarka, publicystka
19.   Tomasz Żak – reżyser teatralny, dyrektor Teatru Nie Teraz
20.   Małgorzata Dachnowicz – redaktor naczelny Głosu znad Sanu,  działacz patriotyczny

21.  Inż. Chojnacki Jan Paweł — odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności, b. działacz podziemia niepodległościowego
22.  Stanisław Srokowski – pisarz, współautor scenariusza do filmu „Wołyń” Mgr inż. Ogonowski Tomasz- leśnik, wnuk ofiar UPA
23.   Witold Listowski- Prezes Stowarzyszenia Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu
24.   Kalinowska Janina Przew. Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu z/ś w Zamościu
25.   Piętka Bohdan - publicysta kresowy
26.   Kuriata Florian- prezes Stowarzyszenia Kresowian Ziemi Dzierżoniowskiej
27.   Wilk Kazimierz- Poseł na Sejm RP I i II kadencji, b. działacz podziemia niepodległościowego, były przewodniczący Związku Zawodowego „Kontra” odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności
28.   Biniszewska Aleksandra- Muzeum Lwowa i Kresów
29.   Wiceadmirał w st. sp. Toczek Marek- Klub Inteligencji Polskiej
30.   dr Krzysztof Lachowski- Klub Inteligencji Polskiej
31.   Sławomir Tomasz Roch  - mgr historii
32.   Zrayko Wojciech- Instytut Dzieł Kresowych w Bytomiu
33. Marcin Siembida – radny Miasta Stalowa Wola
34. Motyl Bogdan- regionalista, autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych
35. Por. Henryk Atemborski PS. Pancerny – żołnierz NSZ
36. Jerzy Przysiężniak – Bratanek płk. Franciszka Przysiężniaka  ps. Ojciec Jan
37. Zdzisław Sobolewski – Działacz patriotyczny z Jarosławia
38. Drel Mariusz —potomek obrońców Birczy
39. Barczuk Tomasz – świadek mordów na Wołyniu
40. Szczepan Siekierka – Prezes Stowarzyszenia Upamiętnienia ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów
41. Mgr inż. Ogonowski Tomasz- leśnik, wnuk ofiar UPA
42. Szarzyński Stanisław- Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu
43. Wojciech Koba – syn ostatniego kierownika Okręgu Rzeszowskiego WiN majora Władysława Koby
44. Grzegorz Szopa – Prezes Przemyskiego Oddziału PTH
45. Marcela Tukałło -wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Mościsk i Kresów Wschodnich w Przemyślu
46. Andrzej Berestecki-prezes Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział Przemyśl
47. Wojciech Krupa - Prezes Stowarzyszenia Motocyklistów ,,PATRIA, syn żołnierza dywizji generała Maczka

Do wiadomości:
Kancelaria Prezydenta RP
Kancelaria Episkopatu Polski