Moje książki

Granica w ogniu

Bezpieczeństwo Polski

Polecane strony
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

O mnie

Życiorys

Andrzej Zapałowski ma 44 lata. Żonaty, czworo dzieci.
Posiada gruntowne wykształcenie. Jest absolwentem dwu kierunków studiów- historii w Krakowie i prawa w Rzeszowie. Doktoryzował się w Warszawie z zakresu bezpieczeństwa państwa. Uczestniczył w licznych kursach, w tym w zagranicznych z zakresu zarządzania, oświaty i bezpieczeństwa. Posiada bogate doświadczenie w zakresie kierowania instytucjami publicznymi i społecznymi. Był m.in. dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 16 w Przemyślu, dyrektorem Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu. Wykładał na wyższych uczelniach zawodowych i na Uniwersytecie Rzeszowskim. Obecnie jest pełnomocnikiem rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego ds. projektów unijnych.
Bardzo poważnie traktuje swoje obowiązki wobec państwa, odbył służbę wojskową i jest oficerem rezerwy. Posiada także znaczne doświadczenie w kontaktach międzynarodowych. Jako poseł na Sejm RP współ-odpowiadał z ramienia Komisji do Spraw Polaków za Granicą za naszych rodaków w Europie Wschodniej, zasiadał w Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Jako poseł do Parlamentu Europejskiego był wiceprzewodniczącym delegacji PE do spraw Ukrainy.
Od wielu lat aktywnie działa społecznie jest min. prezesem Oddziału Przemyskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, był w zarządzie Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu, jest prezesem Podkarpackiej Ligii Samorządowej. Były wieloletni instruktor harcerski. Posiada doświadczenie w pracy samorządowej. W latach 1994-1997 był członkiem Komisji Edukacji i Sportu Rady Miasta Przemyśla.
W 2002 roku był wspólnym kandydatem PiS, PO i LPR na urząd Marszałka Województwa Podkarpackiego (przegrał jednym głosem z śp. Leszkiem Deptułą). Autor wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu historii miasta i regionu. Na wniosek krakowskich środowisk niepodległościowych za swoją działalność opozycyjną jako członek prezydium Tajnej Krakowskiej Rady Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz Konfederacji Polski Niepodległej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Za zasługi na rzecz ochrony pamięci narodowej został uhonorowany Orderem Polonia Mater Nostra Est. W bieżącym roku otrzymał dyplom uznania Wojewody Podkarpackiego w uznaniu zasług za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju miasta Przemyśla i regionu.